Lenovo ThinkSystem 10Gb 2-Port Base-T LOM - 7ZT7A00548